SŁOWNICZEK MŁYNARZA

Młyn zwany „Koźlak” (post mill)-najprostyszy i najprymitywniejszy drewniany młyn wiatrowy. Postawiony jest na nieruchomej podstawie, na której osadzony jest drewniany słup, na którym opiera się cały budynek młyna. Słup wraz z całym budynkiem obracają się o 360 stopni.

kozioł-nieruchoma podstawa drewnianego młyna zwanego „koźlakiem”

sztember-drewniany, solidny słup młyna koźlaka, wykonany najczęściej z dębu

podwalina-dwie belki umiejscowione prostopadle względem siebie, na których osadzony jest kozioł i sztember

siodło– cztery poziome belki umiejscowione na koźle poziomo względem sztembra

Młyn zwany „wieżowym” lub „holendrem„-murowany młyn, którego okrągła podstawa, czyli wieża jest nieruchoma, natomiast tylko „czapa” obraca się ustawiając śmigi do wiatru

śmigi-nazywa się je również skrzydłami, czy z angielskiego żaglami (sails) czapa-obracana, górna częśc młyna wieżowego, do którego przymocowane są śmigi. Po przeciwnej stronie śmigów znajduje się fantail fantail-mały wiatraczek montowany na tyle czapy pod kątem prostym względem śmigów. Ustawia czapę względem wiatru tak, aby śmigi łapały wiatr

Młyn „paltrak„-nowocześniejsza wersja koźlaka, różni się tym, że cała konstrukcja młyna oparta jest na ruchomej szynie po której przesuwają się stalowe rolki

Wiatrak fartuchowy (smock mill)-wiatrak, który ma podstawę murowaną, natomiast wieżę drewnianą o kształcie wielkoąta (najczęściej ośmiokąta), ruchomą częścią jest czapa, tak jak w przypadku młynu wieżowego

kamienie młyńskie-ręcznie wyrzeźbione, najczęściej okrągłe kamienie przystosowane do mielienia zboża i innych ziaren (np. pieprzu) pochodzące z twardych skał, odpornych na ścieranie. W Anglii wykonywane ze skał w rejonie Peak District.